heptagno metodo xeral

Answer
Solution

heptágono dado o lado, polo método xeral

baseado na Homotecia