UD4_Fitxa2_ex10

Answer
Solution

UD4

Fitxa 2

Exercici 10. Traça les possibles circumferències tangents a les dues rectes secants:

r1

r2