UD4_Fitxa2_ex3

Answer
Solution

UD 4

Fitxa 2

Exercici 3. Dibuixa 2 circumferències exteriors tangents a la circumferència donada utilitzant el radi següent:


}

01