AXONOMETRIA_Isomètrica amb corbes

Answer
Solution

}}}}}}

Tema: axonometria

Exercici: Interpreteu el sòlid representat en planta i alçat i dibuixeu l’axonometria amb la terna proposada (ortogonal isomètrica) a escala doble (mesurant en les direccions dels eixos axonomètrics). Concreteu el sòlid únicament amb les línies vistes, situant el punt p-p’ en la posició P del paper.

X

Y

p'

p

Z(1)

X(1)

Y(1)

120º

120º

P