Fig.20

Answer
Solution

CRR, circumferències tangents a dues rectes i una circumferència.

Dos rectes i una circumferència dins de l'angle format. Exterior (Suma de radis).

r

s

O