Fig.21

Answer
Solution

CRR, circumferències tangents a dues rectes i una circumferència.

Dos rectes i una circumferència dins de l'angle format. Interior (resta de radis).

r

s

O