Fig.22

Answer
Solution

PCR, circumferències tangents a una recta, un punt i una circumferència.

Exterior.

}

p

r

O