Fig.19

Answer
Solution

PRR, circumferències tangents a dues rectes passant per un punt.

Dos rectes paral·leles i un punt.

}

p

s

r