3.3.1. Tangente Kasua

Answer
Solution

3.3.1. Zirkunferentzia, soluzioko erradioa eta puntu bat ezagututa zirkunferentzia

ukitzaileak aurkitu. (Dilatazio positiboarekin)

}}

Rs

O

P