Càlcul de l'altura d'una piràmide a partir de l'ombra

Answer
Solution

Amb aquest mètode va resoldre Thales el problema del càlcul de l"altura d"una piràmide

Comments (0)

Sign in to comment