r zuzen ukituz, P puntutik igarotzen den ZIRKUNFERENTZIA, R ezagutuz.

Answer
Solution

}
  • r zuzen ukituz, P puntutik igarotzen den ZIRKUNFERENTZIA, R ezagutuz.

R

r

P