r zuzena T-n ukituz, Q puntutik igarotzen den ZIRKUNFERENTZIA:

Answer
Solution

}}
  • r zuzena T-n ukituz, Q puntutik igarotzen den ZIRKUNFERENTZIA:

r

T

Q