r zuzena T-n ukitzen duten ZIRKUNFERENTZIAK, R erradioarekin. Bi soluzio.

Answer
Solution

}
  • r zuzena T-n ukitzen duten ZIRKUNFERENTZIAK, R erradioarekin. Bi soluzio.

R

T

r