Fig.14

Answer
Solution

PPC, circumferència tangent a una donada passant per dos punts.

Un punt a la circimferència i un aleatori dins la circumferència.

}}

A

B

O