Fig.11

Answer
Solution

PPR, circumferències tangents a una recta passant per dos punts.

Un punt aleatori, un punt a la recta i la recta.

}}

r

q

p