Fig.12

Answer
Solution

PPR, circumferències tangents a una recta passant per dos punts.

Dos punts paral·lels a la recta i la recta.

}}

r

p

q