PAU Geometria. 2021-Juny. Sèrie 5. Opció A. Transformacions

Answer
Solution


}}}

S

R

PAU Geometria. 2021-Juny. Sèrie 5. Opció A. Transformacions geomètriques

Dibuixeu la figura donada a escala doble,

de manera que estigui situada

enterament entre les rectes R i S,

i que tingui un dels costats

rectes sobre la recta R

i un punt sobre la recta S