TANGENTE 1

Answer
Solution

1.1. c zirkunfererentzia eta T ukitze puntua ezagututa, t zuzen ukitzailea aurkitu.t

}}}}}}}

O