Fitxa 11_ex13

Answer
Solution

Fitxa 11

Exercici 13. Construeix un heptàgon regular a partir del costat = 4 cm.