Inversión de un punto

Answer
Solution

Dada a inversión definida polo centro de inversión O e o par de puntos inversos A e A'. Determinar o inverso do punto B.

}}}}

A

O

A'

B