Construcció d'un pentágon

Answer
Solution

Construcció d'un pentàgon regular donat un costat

A

B