Fitxa 8_ex7

Answer
Solution

Fitxa 8

7) Construeix el següent triangle a partir de les dades següents (pista: estem parlant d’un costat i les mitjanes dels 2 costats restants). Recordeu: El BARICENTRE sempre es troba a ⅔ del vèrtex.  

c = 5 cm

ma = 3,7 cm

mb = 5,4 cm