7.(DBH4) Ukitzaileak r eta s elkartu ARKU UKITZAILE bidez

Answer
Solution

r

s

R=20