Zirkunferentzi kanpo eta ukitzailea T

Answer
Solution