PL3_PARALEL·LES I PERPENDICULARS_06 (PARALELAS Y PERPENDICULARS)

Answer
Solution

PL3_PARALEL·LES I PERPENDICULARS_06 (PARALELAS Y PERPENDICULARS)

Traça 7 paral·leles i 7 perpendiculars a la recta donada a una distància de 10 mm entre cadascuna d'elles, amb l'escaire i el cartabó.

Traza 7 paralelas y 7 perpendiculares a la recta dada con una distancia de 10 mm entre cada una

de ellas, con la escuadra y el cartabón.

r