Teorema de Tales

Answer
Solution

Representa la fracció 21/14 sobre la recta numèrica.