RECTA CONVERGENT A ALTRES DUES QUE PASSA PER UN PUNT

Answer
Solution

}

TRAÇAT D'UNA RECTA QUE SIGUI CONVERGENT A DUES MÉS QUE ES TALLEN FORA DEL LÍMITS DEL DIBUIX, QUE PASSI PER UN PUNT DONAT

r

s

P