2.- r Zuzenaren elkartzuta M kanpoko puntu batetik.

Answer
Solution

2.- r Zuzenaren elkartzuta M kanpoko puntu batetik.