Procés constructiu d'una caixa de fusta (Projecte TRIVIAL): Realitzar encaixos.

Answer
Solution