Elipsearekik tangenteak

Answer
Solution

Traza itzazu AB eta CD ardatzak dituen elipsearen ukitzaileak, kontuan harturik ematen den d zuzenarekiko paraleloak izan behar dituela. Adieraz itzazu ukitze-puntuak. (a=50, b=30)

Comments (0)

Sign in to comment