1 Egiazko neurria

Answer
Solution

1. Zehaztu ezazu XOY planoan oinarrituriko piramidearen behe-oinarriaren benetako magnitudea.