Elipsearen ukitzaileak

Answer
Solution

7.Traza itzazu AB eta CD ardatzak dituen alipsearen ukitzaileak, kontuan harturik ematen den d zuzenarekiko paraleloak izan behar dutela. Adieraz itzaz ukitze puntuak

( a = 50, b = 30 )