Parabola

Answer
Solution

3 Traza ezazu zuzentzailea d eta fokua F dituen parabola