Dièdric, secció plana d'un con de revolució pg.216

Answer
Solution


}}}}}}}}

Selectivitat Catalunya 2013

Secció plana d'un con de revolució

Determina les projeccions horitzontal i vertical de la secció que produeix el pla del triangle abc-a'b'c' al con.

Considerant el con com un sòlid massís i el triangle opac, dibuixeu les projeccions del conjunt pel con i el triangle i diferencieu les línies vistes de les ocultes.

v'

c'

b'

a'

p'

c

a

b

Comments (0)

Sign in to comment