Axonometria #2 isomètrica

Answer
Solution

Interpreta el sòlid representat en planta, alçat i perfil, i situant el punt p-p' en la posició P del paper, dibuixa l'axonometria amb la terna proposada (ortogonal isomètrica) a escala doble (mesurant en les direccions dels eixos axonomètrics.

}

x

y

p'

p

planta

alçat

perfil

z (1)

x (1)

y (1)

120º

120º

P