4- hiperbola

Answer
Solution

Traza ezazu AB eta CD ardatzak dituen hiperbola