PAU 2018. AXO-corbes

Answer
Solution

PAU 2018

Dibuix 3. Opció B


Interpreteu el sòlid representat en planta i alçat, i, situant el punt p-p′ en la posició P del paper, dibuixeu l’axonometria amb la terna proposada (ortogonal isomètrica) a escala doble (mesurant en les direccions dels eixos axonomètrics).

Concreteu el resultat únicament amb les línies vistes.


4 punts:

  • 3,5 punts per la superfície cònica
  • 1 dels quals correspondrà als contorns aparents
  • 0,5 punts per les cares verticals

}}}

X

Y

p

p'

p