OCTÀGON CONEIXENT LA CIRCUMFERÈNCIA CIRCUMSCRITA

Answer
Solution

OCTÀGON CONEIXENT LA CIRCUMFERÈNCIA CIRCUMSCRITA

}

O