Construcció d'un triangle rectangle coneixent-ne un catet (c) i la hipotenusa (a)

Answer
Solution

Construcció d"un triangle rectangle coneixent-ne un catet (c) i la hipotenusa (a)

c

a