Paso de diédrico á axonométrico

Answer
Solution

PASO DE SISTEMA DIÉDRICO

Á AXONOMETRÍA ISOMÉTRICA

Para representar en perspectiva

axonométrica un obxecto dado

a partir de vistas diédricas

trazamos primeiro os eixes e

despois construímos a peza

empezando pola base.

Neste caso farémolo en isométrica,

é dicir, cos eixes formando ángulos

iguais (120 graos entre eles).