Dièdric, construcció octaedre coneixent la secció mitja. pg.186 selectivitat

Answer
Solution

PAU 2011

Determina les projeccions horitzontal i vertical de l'octaedre, de manera que quatre arestes coincideixin amb els costats del quadrat abcd-a'b'c'd'.

}}}}}}}}

a'

d'

c'

b'

a

b

c

d