Dièdric, Coneixent una diagonal frontal i dues arestes de punta i coneixent una cara paral·lela al pla horitzontal. pg.185

Answer
Solution}}}}}}}}

a'

b'

b

a

Representa en sistema dièdric un octaèdre del qual coneixem

una diagonal AB, sabent que dues de les arestes perpendiculars

a la diagonal són paral·leles al pla horitzontal de projecció.

Representa en sistema dièdric un octaedre amb una cara

ABC paral·lela al pla horitzontl de projecció de la que coneixem

l'aresta AB.

a'

b'

b

a

Comments (0)

Sign in to comment