Dièdric, construcció hexaedre pg.174

Answer
Solution

Representa en sistema dièdric un hexaedre amb una cara que pertany al pla ABC i del qual coneixem les projeccions de l'aresta DE.

a'

b'

c'

a

c

b

e'

d'

e

d

Comments (0)

Sign in to comment