Selectivitat 2002, geometria plana

Answer
Solution

El triangle abc-a'b'c' és la base d'una piràmide, les cares del qual són triangles rectangles, les hipotenuses dels quals coincideixen amb les arestes de la base.

a) Completeu la projecció horitzontal, assenyalant el vèrtex amb la lletra V . [1,5 punts]

b) Completeu la projecció vertical, asseyalant el vèrtex amb la lletra V' . [2 punts]

c) Trobeu la verdadera magnitud de la cara abv. [1 punt]

}}}

a'

b'

c'

a

c

b