RECTES PARAL·LELES

Answer
Solution

}}}}

Traça la recta S paral·lela a R i que contengui el punt A

Traça una recta T que passi pel punt B i sigui paral·lela a M

r'

r

A'

A

B'

B

m

m'

Comments (0)

Sign in to comment