Simetria + equivalència

Answer
Solution

A partir del tapezi i la recta e (eix de simetria).

  1. Construeix la figura simètrica al trapezi respecte a l'eix de simetria.
  2. Dibuixa un rectangle equivalent al trapezi.

}}}}

A

B

C

D

e