Bi zirkunferentzi emanik marraztu zirkunferentzi bat biekiko tangentea delarik eta r radioa duena

Answer
Solution

Bi zirkunferentzi emanik marraztu zirkunferentzi bat biekiko tangentea delarik eta r radioa duena

Dadas dos circunferencias dibujar una circunferencia tangente a ellas y de radio r

}}}}

r