Honako zirkunferentzia emanik eta tangentzia puntua emanik irudikatu berekiko tangentea den eta r radioa duen zirkunferentzi bat

Answer
Solution

Honako zirkunferentzia emanik eta tangentzia puntua emanik irudikatu berekiko tangentea den eta r radioa duen zirkunferentzi bat.

Dada una circunferencia y el punto de tangencia dibuja una circunferencia de radio r tangente a ella

}}}}

r