Bi zuzen emanik, hauei tangentea den eta r erradioa duen zirkunferentzia irudika ezazu

Answer
Solution

Bi zuzen emanik, hauei tangentea den eta r erradioa duen zirkunferentzia irudika ezazu

Dados dos rectas dibujar una circunferencia tangente a ambas y de radio r

}}

r