Ukitzea zRP

Answer
Solution

Zirkunferentzien R erradioa eta kanpoko P puntua ezagututa: zRP. (R + r)

}}

O

R

z

P